04 Eylül 2001
istanbul üniversitesi-kimya mühendisliği